Cập nhật thông tin hàng hóa

Cập nhật thông tin hàng hóa

  • Để cập nhật lại thông tin từng hàng hóa, tại trang quản lý hàng hóa, có thể tìm kiếm hàng hóa cần sửa tại ô tìm kiếm, sau tại danh sách sản phẩm bên cạnh bấm chọn sản phẩm, hệ thống sẽ mở ra giao diện thông tin sản phẩm.

  • Bấm chọn nút Cập nhật để tiến hành cập nhật và lưu lại.

 
 
 
 

Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ