Cách sao lưu dữ liệu

Bước 1: Vào icon bên góc phải của phần mềm

Bước 2: Chọn

Bước 3: Chọn

Bước 4: Chọn vào sau đó dữ liệu sẽ được lưu về máy hoặc nhấn vào sao lưu thì dữ liệu sẽ được lưu trên hệ thống 


Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ