Tự động in hóa đơn, tự động trả hàng bán

Bước 1: Chọn biểu tượng Máy In bên menu điều hướng trái.

Bước 2: Tại dòng Tự động in hóa đơn, gạt nút qua trạng thái màu xanh để mở và màu trắng để tắt chế độ.

Bước 3: Ở dòng Chọn mẫu in, bấm nút xổ xuống để chọn mẫu in muốn áp dụng.

Bước 4: Bấm lưu thay đổi hoàn tất.

tudongin 1


Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ