Sử dụng máy in chế biến

Máy in chế biến áp dụng cho khu vực bếp đã cài đặt máy in ở khu chế biến

Để cài đặt sử dụng mẫu in, truy cập theo các bước sau:

Bước 1: Tại dòng Sử dụng máy in chế biến gạt nút qua trạng thái màu xanh để mở và màu trắng để tắt chế độ.

Bước 2: Nhấp vào dòng KHU VỰC CHẾ BIẾN →THÊM để cài đặt máy in tại khu vực bếp

Bước 3: Cài đặt máy in đã có sẵn tại khu vực bếp.

sudungmayincb 1

⁕ Nhập tên khu vực – chọn máy in đã có sẵn ở khu vực bếp-chọn khổ giấy phù hợp với máy in

Nhấp vào dòng chữ NÂNG CAOTHÊM HÀNG (để thiết lập những món cần in báo bếp)→LƯU

 
 
 
 

Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ