Cập nhật thông tin người dùng

 

  • Tại danh sách nhân viên, bấm chọn nhân viên muốn cập nhật thông tin, bấm nút Cập Nhật để vào giao diện cập nhật.

  • Giao diện cập nhật giống với giao diện tạo người dùng/nhân viên mới. Tiến hành chỉnh sửa các thông tin và lưu lại để hoàn tất việc cập nhật.

  • Các tính năng khóa tài khoản, chuyển trạng thái tài khoản chưa xác minh cũng được thực hiện tại giao diện Cập nhật.

  • Đối với việc xóa tài khoản thì sẽ thực hiện ngay ở màn hình chính.

    capnhatnguoidung 1

 


Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ