Phân quyền người dùng

Để tạo quyền mới, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bấm biểu tượng Nhân viên

Bước 2: Bấm chọn tab Phân Quyền

 

 

Bước 3: Tại menu danh sách quyền, bấm nút dấu cộng để thêm quyền.

Bước 4: Nhập tên quyền cần tạo và bấm nút Lưu.

Cập nhật quyền cho tên quyền vừa tạo hoặc đã tạo trước đó:

Bước 1: Tại hộp danh sách quyền, bấm mũi tên để xổ xuống danh sách tên quyền và chọn tên quyền vừa tạo.

Bước 2: Tích chọn vào các quyền tương ứng muốn cấp ở bên dưới.

Bước 3: Bấm nút Cập nhật quyền để hoàn tất.

(Bấm biểu tượng thùng rác để xóa quyền).

phanquyennd 1

 
 
 
 

Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ