Chỉnh sửa – xóa chức danh/phòng ban

Tại vị trí chọn phòng ban – chọn chức năng ở trên, bấm mũi tên xổ xuống, chọn biểu tượng cây bút để sửa, biểu tượng thùng rác để xóa.


Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ