Giấy in bill K80 - 80MM (45mm - 19m)

10.000 đ
- Giấy in nhiệt k80, Hansol - Giấy in bill cảm nhiệt - Không cần mực in, - Khổ giấy 80mm - Đường kính 45mm,
Số lượng:

Giấy in bill K80 - 80MM (45mm - 19m)