Ruijie RG-WS6008

52.773.600 đ
Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới
Số lượng:

Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới
- Cổng mạng: 6x 1000M, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X combo
- 1x Console, 1x Usb
- Tích hợp sẵn license cho 32 Access Point wifi (Tối đa mở rộng lên đến 224 APs hoặc 448 wall APs)
- Hỗ trợ tối đa: 6.400 users & 4,094 VLAN
- LAN Protocols: ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.11 LAN Protocols: 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac.
- Chứng nhận: GB9254, EN301 489, GB4943, EN/IEC 60950-1

Bảo hành: 36 tháng, vui lòng đọc thông tin chi tiết trong sheet "Chính sách & Quy trình bảo hành"