1.Thiết lập giao dịch kiểm kho

Để thực hiện giao dịch Kiểm kho, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Kiểm kho để vào giao diện kiểm kho.

...

1.Cách nhập hàng

Để thực hiện giao dịch nhập hàng, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Nhập hàng để vào giao diện nhập hàng.

 ...

1.Cách thiết lập giao dịch xuất hủy

Để thực hiện giao dịch Xuất hủy, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Xuất hủy để vào giao diện xuất hủy hàng

...

Để thực hiện giao dịch Thu tiền, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Thu tiền để vào giao diện thu tiền.

thutien 01...

Để thực hiện giao dịch Chi tiền, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Chi tiền để vào giao diện chi tiền.

  • Các khoản tiền thường phải chi như mặt bằng, nhân viên,
...

Để cập nhật thông tin cửa hàng, từ icon Vai trò người dùng, chọn Thiết đặt cửa hàng.

Bước 1: Chọn Thiết đặt cửa hàng