Truy cập tài nguyên nội bộ từ bên ngoài với Ruijie Cloud Tunnel

Công ty TNHH Nam Trường Thịnh xin hướng dẫn cách Truy cập tài nguyên nội bộ từ bên ngoài với Ruijie Cloud Tunnel

 

 

Truy cập từ xa vào đầu ghi, server, và các dịch vụ nội bộ mà không cần NAT port, không cần VPN hay DDNS. Chỉ cần sử dụng Ruijie/Reyee Gateway

Ruijie Cloud Tunnel hoạt động tương tự như NAT port, nhưng IP và port sẽ do Ruijie Cloud cung cấp. Bạn có thể truy cập vào thông qua giao diện web của Ruijie Cloud. Tunnel sẽ sẵn sàng trong 2 tiếng. Sau đó tunnel sẽ tự hủy để đảm bảo an toàn. Hoặc bạn cũng có thể hủy và tạo lại bất kỳ lúc nào tùy thích.