Quạt tản nhiệt

TẢN NHIỆT CPU-FAN Thermaltake

Fan vsp