Giao dịch nhập hàng

Để thực hiện giao dịch nhập hàng, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Nhập hàng để vào giao diện nhập hàng.

 

Có 3 cách để đưa hàng vào danh sách nhập hàng gồm:

  • Quét mã vạch sản phẩm tại ô tìm kiếm.

  • Gõ tên để tìm kiếm sản phẩm tại ô tìm kiếm.

  • Nhập hàng bằng cách tải lên file excel danh sách hàng cần nhập.

Chú ý:

  • Chỉ tạo được đơn hàng nhập khi có chọn nhà cung cấp. Nếu chưa có thông tin có thể tạo nhanh nhà cung cấp mới ngay tại giao diện nhập hàng bằng cách:
  •  Tại ô tìm kiếm nhà cung cấp, bấm vào dấu cộng để mở bảng tạo nhà cung cấp, điền các thông tin và lưu lại.
  •  Tại ô “Tiền trả nhà cung cấp” nếu không nhập giá trị hoặc giá trị nhỏ hơn giá trị hàng nhập vào thì được hiểu là treo công nợ hàng nhập này cho nhà cung cấp đã chọn. Dấu cộng ở mỗi cuối dòng, là để nhập hàng cùng mã nhưng đơn vị tính thì khác nhau

Ví dụ: Nước ngọt sẽ phân ra lốc-thùng-lon, thì sẽ nhập số lượng tương ứng

gdnh 1