Giao dịch xuất hủy

Để thực hiện giao dịch Xuất hủy, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Xuất hủy để vào giao diện xuất hủy hàng hóa.

 

Có 2 cách để đưa hàng vào danh sách Xuất hủy gồm:

  • Quét mã vạch sản phẩm tại ô tìm kiếm.

  • Gõ tên để tìm kiếm sản phẩm tại ô tìm kiếm.

Chú ý: Khi xuất hủy đồng nghĩa với việc chủ cửa hàng sẽ bị trừ đi số tiền bằng tổng số hàng xuất hủy nhân với giá vốn. Vì vậy trong báo cáo phần lợi nhuận cũng sẽ bị giảm tương ứng với số tiền này.

gdxh 1