Cách cài đặt phần mềm ra ngoài màn hình Destop

Cách cài phần mềm ra ngoài màn hình máy tính chọn vào dấu an vao cai rades bên góc phải trên thanh tìm kiếm sau đó tick vào nút Cài đặt hoặc nút Install  nut cai dat

tlkdw 1