Thêm mới hàng hóa

  • Có 4 vị trí thuận tiện để thêm hàng hóa mới: thêm ngay tại trang quản lý hàng hóa, thêm ngay tại trang nhập hàng hóa và thêm tại trang tạo sản phẩm online

  • Và 1 cách để thêm hàng hóa hàng loạt bằng cách up file excel danh mục hàng.

a. Thêm tại trang quản lý hàng hóa:

Bước 1: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa

Bước 2: Tại vị trí Thêm mới bấm dấu cộng để mở giao diện thêm mới hàng hóa.

Bước 3: Nhập tên hàng hóa-nhóm hàng hóa-giá vốn-giá bán

Lưu ý: Những phần có dấu ⁎ là bắt buộc nhập

Bước 4: Lưu

 
b. Thêm sản phẩm mới ngay tại trang nhập hàng:

Khi đang nhập hàng vào, nếu đó là sản phẩm mới, có thể thao tác tạo nhanh sản phẩm ngay tại đây mà không cần vào trang quản lý hàng hóa.Các thông tin khi thêm mới hàng hóa:

themmoihh 1

Mã hàng hóa: Có thể nhập hoặc bỏ trống nếu hàng hóa không có mã.

Tên hàng hóa: bắt buộc nhập.

Nhóm hàng: bắt buộc phải chọn, nếu chưa có nhóm hàng có thể tạo nhanh nhóm hàng bằng cách bấm vào dấu cộng để thêm hoặc sửa, xóa nhóm hàng.

Vị trí kệ hàng: đây là thông tin để gợi ý nơi để hàng (nếu kho hàng lớn, để tìm kiếm nhanh thì nên nhập vị trí kệ hàng).

Đơn vị tính: Đơn vị cơ bản sẽ được nhập tại ô này, trường hợp sản phẩm có các đơn vị cao hơn thì bấm vào dấu cộng để thêm đơn vị, giá trị quy đổi, giá bán của đơn vị mới thêm.

Ví dụ: Sữa tươi hộp, đơn vị cơ bản là hộp, ngoài ra còn có đơn vị lốc (4 hộp) và đơn vị thùng (12 lốc hay 48 hộp).

Giá vốn: Là giá nhập hàng vào.

Giá bán: Là giá bán ra cho khách hàng.

Tồn kho: là số lượng hàng tồn thực tế.

Tồn ít nhất: Là số lượng quy định tồn kho tối thiểu và nếu tồn kho bằng số tồn ít nhất thì phần mềm sẽ thông báo để người quản lý biết và nhập thêm hàng.

Tồn nhiều nhất: Ngược lại với ít nhất, khi tồn kho bằng tồn nhiều nhất, phần mềm sẽ thông báo để người quản lý hạn chế nhập thêm hàng và tập trung giải phóng tồn kho.

Bán theo giờ: Là tính năng để tích hợp dành cho quán kara, nhà nghỉ...

Bán trực tiếp: Tích chọn ô này nếu sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, trường hợp nếu sản phẩm là nguyên liệu để làm ra, sản xuất ra 1 sản phẩm khác thì bỏ chọn và sản phẩm sẽ không hiển thị ở trang bán hàng.

(Ví dụ: ly nhựa, nắp ly, thực phẩm… là những nguyên liệu để tạo ra 1 ly nước uống mang đi nhưng khách hàng không mua ly hay nắp mà chỉ mua ly nước đã làm ra)

Tích điểm: Tích chọn ô này

c. Thêm hàng hóa hàng loạt bằng excel:

Bước 1: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa

Bước 2: Bấm nút Nhập file để mở giao diện nhập file.

 

Bước 3: Bấm chọn xuất file mẫu

Bước 4: Cập nhật dữ liệu hàng hóa vào file excel vừa tải rồi lưu lại

Bước 5: Tại giao diện Nhập file bấm chọn nút Chọn file, tìm đến thư mục đã lưu file để bấm chọn.

Bước 6: Sau khi file được tải lên, kiểm tra nếu không thấy báo lỗi nào thì bấm chọn Tải lên và đợi hoàn tất việc tải lên rồi tắt ô Nhập file đi là hoàn tất.

 
  • Trong trường hợp muốn sửa thông tin hàng loạt sản phẩm đã có trên phần mềm, thực hiện bấm chọn nút Xuất file, mở file excel vừa xuất để sửa, sau đó lưu lại.

  • Tiếp tục bấm chọn nút Nhập file và chọn file vừa lưu để tải lên.

d. Thêm sản phẩm tại trang tạo sản phẩm online.

Truy cập icon Quản Lý Thiết đặt cửa hàng Thiết lập bán hàng Trang tạo sản phẩm nhanh.

themmoihh 2