Thêm mới nhóm hàng

Để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm hàng hóa, cần tạo các nhóm hàng khác nhau. Có 2 cách để thêm nhóm hàng, xóa hoặc sửa nhóm hàng:

a. Thêm mới nhóm hàng ngay tại màn hình danh sách sản phẩm:

Bước 1: Truy cập icon Thiết đặt Hàng hóa

Bước 2: Tại tab Nhóm hàng Bấm dấu cộng để mở giao diện thêm nhóm hàng.

 

Trường hợp xóa hoặc sửa nhóm hàng, tại mục nhóm hàng, bấm mũi tên xổ xuống, biểu tượng cây bút là để sửa và giỏ rác là để xóa nhóm hàng.

b. Thêm mới nhóm hàng khi đang tạo hoặc cập nhật sản phẩm:

Khi đang thêm mới/cập nhật sản phẩm, tại vị trí Nhóm Hàng, chọn đấu cộng để thêm mới nhóm hàng.

Trường hợp xóa hoặc sửa nhóm hàng, tại mục nhóm hàng, bấm mũi tên xổ xuống, biểu tượng cây bút là để sửa và giỏ rác là để xóa nhóm hàng.