Cách tạo phòng/bàn

Đối với việc tạo phòng bàn thì sẽ có 2 cách:

Cách 1: Vào thiết lậpPhòng bànThêm
Sau đó đặt phòng/bàn, thêm nhóm hàng cho phù hợp với từng khu vực

⁕Trường hợp muốn thêm bàn nhanh

Bước 1: Tích mục thêm bàn nhanh

Bước 2: Nhập tên phòng/bàn

Bước 3: Nhập số bàn (ví dụ như muốn tạo bàn nhanh ở khu A thì chỉ cần nhập số bàn từ 1 đến 10)

Bước 4: Chọn nhóm có sẵn, đối với những nhóm chưa có thì cần tạo thêm nhóm (nhấn vào dấu cộng bên cạnh để thêm nhóm bàn cho phù hợp)

Bước 5: Lưu

Cách 2: Tạo trực tiếp bàn trên giao diện bán hàng

Bước 1: Ra giao diện bán hàng

Bước 2: Nhấn vào dấu cộng được khoanh bên hình

Bước 3: Sẽ hiện ra bảng, sau đó là tương tự như cách 1