Cách cài đặt app và kết nối điện thoại với máy tính

Lưu ý: Muốn kết nối với điện thoại thì yêu cầu máy tính và điện thoại phải hỗ trợ wifi, 3G hoặc có thể chạy chung mạng nội bộ
 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng quản trị viên

Bước 2: Chọn Kết nối thiết bị

Bước 3: Bật chế độ cho phép kết nối ngang hàng

Bước 4: Vào CH Play hoặc App store tải POS OMV

Bước 5: Vào App đã tải về trên điện thoại

⁕ Chọn Offline sau đó nhấn vào mũi tên đã khoanh vùng màu đỏ chọn Nhà hàng&Bar&Cà phê

⁕ Nhấn vào dòng chữ Kết nối máy tính của bạn

Sau đó quét mã Code hoặc nhập mã đã có trên máy tính

⁕ Nhập mật khẩu

Bước 6: ĐĂNG NHẬP

ketnoidt 1

Lưu ý: Khi nhấn vào Tạo mã mới thì tất cả các thiết bị đã kết nối trước đó sẽ phải kết nối lại hoàn toàn

Đối với việc kết nối tài khoản nhân viên vào app thì làm như sau

Bước 1: Vào App đã tải về trên điện thoại

Bước 2: Chọn Offline sau đó nhấn vào mũi tên đã khoanh vùng màu đỏ chọn Nhà hàng&Bar&Cà phê

Bước 3: Nhấn vào dòng chữ Kết nối máy tính của bạn

Bước 4: Sau đó quét mã Code hoặc nhập mã đã có trên máy tính

Bước 5: Chọn vào dấu mũi tên đã được khoanh vùng màu đỏ

Bước 6: Chọn tài khoản nhân viên cần đăng nhập

ketnoidt 2

Bước 7: Nhập mật khẩu của nhân viên đã tạo trước đó

Bước 8: ĐĂNG NHẬP