Cách bán hàng trên phần mềm bằng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào App trên điện thoại

Bước 2: Kết nối tài khoản vào điện thoại bằng cách quét mã code đã hướng dẫn

Bước 3: Chọn bàn cần Order

Bước 4: Chọn món

⁕ Cách 1: Chọn từng món đã có trên menu

⁕ Cách 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp trên màn hình, sau đó nhập tên món cần Order

Bước 3: Chọn Xuất bán

  • Có thể tăng số lượng trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào món cần tăng số lượng

  • Hoặc lướt sản phẩm cần thay đổi từ trái sang phải để thay đổi giá và thay đổi số lượng

  • Thêm topping món nào thì chọn vào dấu của món đó

  • Chọn vào để order thêm

Bước 4: Chọn trên màn hình điện thoại

Bước 5: Chọn bàn cần thanh toán sau đó chọn

⁕ Thanh toán trên điện thoại cũng có 2 cách như trên máy tính