Cách sao lưu dữ liệu

Bước 1: Vào icon bên góc phải của phần mềm

Bước 2: Chọn

Bước 3: Chọn

Bước 4: Chọn vào sau đó dữ liệu sẽ được lưu về máy hoặc nhấn vào sao lưu thì dữ liệu sẽ được lưu trên hệ thống