Cách backup dữ liệu

Cách 1: Back up dữ liệu từ máy tính

Bước 1: Vào icon bên góc phải của phần mềm

Bước 2: Chọn

Bước 3: Chọn

Bước 4: Nhấn vào chữ chọn tệp

Bước 5: Chọn file Backup gần nhất

Bước 6: Chọn Mở

Cách 2: Backup dữ liệu từ server (lưu ý: dữ liệu sẽ lấy file sao lưu gần nhất)

Bước 1: Vào icon bên góc phải của phần mềm

Bước 2: Chọn

Bước 3: Chọn

Bước 4: Chọn