Xóa mẫu in

Để vào phần quản lý các mẫu in thực hiện thêm hoặc chỉnh sửa mẫu in:

Bước 1: Chọn biểu tượng Máy In bên menu điều hướng trái.

Bước 2: Chọn mẫu in cần xóa

Bước 3: Bấm biểu tượng cây bút để chỉnh sửa mẫu in.

Bước 4: Chọn nút xóa để xóa mẫu in.