Tự động in hóa đơn, tự động trả hàng bán

Bước 1: Chọn biểu tượng Máy In bên menu điều hướng trái.

Bước 2: Tại dòng Tự động in hóa đơn, gạt nút qua trạng thái màu xanh để mở và màu trắng để tắt chế độ.

Bước 3: Ở dòng Chọn mẫu in, bấm nút xổ xuống để chọn mẫu in muốn áp dụng.

Bước 4: Bấm lưu thay đổi hoàn tất.

tudongin 1