Thêm người dùng

Bước 1: Bấm chọn biểu tượng Nhân viên

Bước 2: Tại tab Tài khoản, bấm chọn dấu “+” Thêm mới.

Nhập thông tin tài khoản

  1. Nhập các thông tin tương ứng

  2. Ghi nhớ tên đăng nhập để đăng nhập vào phần mềm sử dụng.

  3. Quyền chức danh: Chọn quyền tương ứng với chức danh của người dùng.

(Quyền chức danh được tạo ở mục tạo quyền)

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì biểu mẫu tự động xuất hiện nút TIẾP TỤC

Bấm chọn để qua bước tiếp theo

themnguoidung 1

Nhập thông tin vai trò

  1. Chọn chi nhánh nếu có nhiều chi nhánh.

  2. Chọn phòng ban tương ứng, nếu chưa có thì có thể tạo nhanh bằng cách bấm vào dấu cộng “+”.

  3. Chọn chức danh tương ứng vị trí công việc, nếu chưa có thì có thể tạo nhanh bằng cách bấm vào dấu cộng “+”.

Bấm nút TIẾP TỤC để qua bước tiếp theo.

Nhập thông tin vai trò

Điền các thông tin cá nhân tương ứng và bấm nút LƯU để hoàn thành việc tạo người dùng mới.