Cách xem báo cáo

Bước 1: Chọn vào biểu tượng bên góc trái của phần mềm

Bước 2: Có thể xem được báo cáo tổng quan và báo cáo chi tiết

⁕ Báo cáo tổng quan là kết quả bán hàng trong ngày

⁕ Báo cáo chi tiết có thể xem được tất cả hóa đơn trong ngày đã giao dịch được những mặt hàng nào

 

⁕ Cũng có thể xem lại được những hóa đơn mà đã giao dịch trước đó như là xem hóa đơn theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm hoặc xem theo một khoảng thời gian nhất định

Cách xem báo cáo theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm

  • Chọn vào mục thời gian bên góc phải của phần mềm

  • Sau đó chọn thời điểm muốn xem báo cáo

 

Cách xem báo cáo theo khoảng thời gian nhất định

 
  • Trong trường hợp muốn xuất file báo cáo có trên phần mềm, thực hiện bấm chọn nút Xuất file, mở file excel vừa xuất , sau đó lưu lại.