Xóa hàng, ngừng kinh doanh hàng

Để xóa hàng hoặc cho ngừng kinh doanh, có 2 cách để thực hiện.

Xóa hàng, ngừng kinh doanh hàng

1.Xóa hàng hoặc ngừng kinh doanh từng sản phẩm:

Bước 1: Truy cập giao diện quản lý hàng hóa.

Bước 2: Tại ô tìm kiếm, gõ mã hoặc tên sản phẩm cần thực hiện, sau khi tìm được bấm chọn sản phẩm ở danh sách sản phẩm bên phải.

Bước 3: Sau khi bấm chọn sẽ xổ xuống bảng thông tin chi tiết sản phẩm, để xóa thì bấm chọn nút Xóa, để ngừng kinh doanh thì bấm chọn Ngừng hoạt động.

2. Xóa hàng hoặc ngừng kinh doanh nhiều sản phẩm:
Bước 1: Truy cập giao diện quản lý hàng hóa.

Bước 2: Danh sách sản phẩm, bấm tích chọn vào ô vuông đầu mỗi dòng sản phẩm muốn xóa hoặc ngừng kinh doanh.

Bước 3: Khi chọn thì nút Thao tác sẽ xuất hiện, bấm chọn nút này để xổ xuống menu chọn, bấm chọn Xóa hàng hóa, hoặc ngừng hoạt động để thực hiện thao tác cho hàng loạt sản phẩm vừa chọn.

xoah 1