In mã vạch

1. In mã vạch từng hàng hóa:
Bước 1: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa,

Bước 2: Nhập tên mặt hàng cần in tem mã vạch, kích chọn vào hàng cần in.

Bước 3: Chọn vào chữ IN MÃ VẠCH

Bước 4: Chọn giấy cuộn phù hợp với nhu cầu của cửa hàng

Bước 5: Chọn vào dòng chữ xem bản in

Bước 6: Chọn vào biểu tượng có hình máy in bên phải

Bước 7: Chọn máy in mã vạch đã cài cho phù hợp

Bước 8: Chọn IN

inmavach 1

2.In mã vạch hàng loạt sản phẩm:

Thao tác: vào Hàng hóa, chọn Hàng hóa cần in tem, kích chọn vào ô vuông đầu các hàng hóa cần in.

Khi này nút Thao tác sẽ xuất hiện, bấm chọn để xổ xuống menu chọn, bấm chọn In mã tem để in hàng loạt hoặc bấm chọn In bảng giá để In bảng giá hàng loạt sản phẩm.

inmavach 2