Xóa bảng giá

Truy cập icon Thiếp lập Hàng hóa Giá bán Bảng giá để mở danh sách bảng giá. Chọn biểu tượng Cây bút để sửa hoặc Thùng rác để xóa bảng giá.

xoabg 1