Quản lý giao dịch trả hàng bán

Để vào trang quản lý giao dịch trả hàng bán, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết lập và chọn Giao dịch, chọn tab NHẬP/TRẢ HÀNG và chọn giao dịch Trả hàng bán.

1.Tạo giao dịch trả hàng bán:

Để tạo giao dịch trả hàng bán, bấm chọn dấu cộng “+” ở mục Thêm mới, mặc định khi chọn tạo mới giao dịch trả hàng bán thì phần mềm sẽ chuyển đến giao diện trả hàng bán

2.Tìm kiếm giao dịch trả hàng bán nhanh:

Để tìm kiếm nhanh 1 hóa đơn trả hàng bán nào đó, có thể gõ mã hóa đơn trả hàng bán hoặc mã hóa đơn bán hàng đã bán.

  • Và có thể kết hợp lọc cơ bản theo thời gian để thu hẹp số lượng hóa đơn cần tìm lại.

3.Lọc tìm hóa đơn nâng cao:

Tính năng lọc nâng cao hỗ trợ 2 loại lọc kết hợp gồm theo trạng thái hoặc kênh bán.

  • Trạng thái gồm 2 trạng thái:Hoàn thành và đã hủy.

4.Để xem chi tiết thông tin giao dịch trả hàng bán:
bấm chọn vào hóa đơn trả hàng bán cần xem phần mềm sẽ xổ xuống bảng thông tin chi tiết. Có thể thực hiện các thao tác sau đối với hóa đơn:

⁎ In: Bấm vào sẽ ra hộp thoại để chọn mẫu in và in lại được hóa đơn trả hàng bán.

⁎ Xuất file: Xuất ra file excel thông tin đầy đủ về hóa đơn trả hàng bán đã chọn.

⁎ Hủy bỏ: Khi bấm nút này, hóa đơn trả hàng bán sẽ được hủy bỏ, trạng thái hóa đơn bán hàng sẽ quay về lại trước khi thực hiện trả hàng bán (tồn hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận).

qlthb 1