Quản lý giao dịch hóa đơn bán hàng

Để vào trang quản lý hóa đơn bán hàng, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết lập và chọn Giao dịch, chọn tab HÓA ĐƠN.

1.Tạo hóa đơn bán hàng:

Để tạo hóa đơn bán hàng, bấm chọn dấu cộng “+” ở mục Thêm mới, mặc định khi chọn tạo mới hóa đơn bán hàng thì phần mềm sẽ quay về trang bán hàng. Chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán giống như khi bán hàng.

qlhdb 1

2.Tìm kiếm hóa đơn nhanh:

 • Để tìm kiếm nhanh 1 hóa đơn nào đó, có thể gõ mã hóa đơn hoặc tên khách hàng hoặc theo mã/tên mặt hàng đã bán.

 • Có thể kết hợp lọc cơ bản theo thời gian để thu hẹp số lượng hóa đơn cần tìm lại.

 • Và tìm được hóa đơn bán hàng theo tên của nhân viên

  qlhdb 2

3.Lọc tìm hóa đơn nâng cao:

Tính năng lọc nâng cao hỗ trợ 3 loại lọc kết hợp gồm theo trạng thái, kênh bán hoặc bảng giá áp dụng

 • Trạng thái gồm 4 trạng thái: Đặt hàng, hoàn thành, đã hủy, đã trả.

 • Bảng giá: Có nhiều bảng giá khác nhau, vì vậy có thể lọc theo những hóa đơn áp dụng cùng 1 loại bảng giá. 

  qlhdb 3

4.Xem chi tiết thông tin hóa đơn:

Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, bấm chọn vào hóa đơn cần xem phần mềm sẽ xổ xuống bảng thông tin chi tiết. Có thể thực hiện các thao tác sau đối với hóa đơn:

 • Trả hàng: Bấm vào sẽ ra giao diện trả hàng

 • In: Bấm vào sẽ ra hộp thoại để chọn mẫu in và in lại được hóa đơn đã bán.

 • Xuất file: Xuất ra file excel thông tin đầy đủ về hóa đơn đã chọn.

 • Sao chép: Khi bấm nút này, phần mềm sẽ trở về giao diện trang bán hàng và tự động chọn các sản phẩm giống như hóa đơn này với số lượng, giảm giá, chiết khấu y như hóa đơn này. Thao tác này giúp cho việc bán nhiều sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm giống nhau cho nhiều người khác nhau hoặc nhiều lần.

 • Hủy bỏ: Khi bấm nút này, hóa đơn sẽ được hủy bỏ, hàng hóa sẽ được tăng tồn trở lại, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị trừ đi tương ứng, nếu có công nợ khách hàng thì cũng sẽ được giảm công nợ tương ứng.

  qlhdb 4