Quản lý khách hàng

Để vào trang quản lý hóa khách hàng, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết lập và chọn Đối tác, chọn tab KHÁCH HÀNG.

1.Tạo khách hàng mới:

Để tạo khách hàng mới, bấm chọn dấu cộng “+” ở mục Thêm mới, cửa sổ điền thông tin khách hàng mở ra, thực hiện điền các thông tin và bấm lưu để tạo khách hàng mới.

 
2.Tìm khách hàng:
 • Để tìm kiếm nhanh 1 khách hàng nào đó, có thể gõ mã khách hàng, hoặc tên khách hàng hoặc địa chỉ email của khách hoặc số điện thoại khách.

 • Và có thể kết hợp lọc cơ bản theo thời gian, ngày sinh nhật hoặc người dùng đã tạo ra để thu hẹp số lượng hóa đơn cần tìm lại.

3.Lọc tìm hóa đơn nâng cao:

Tính năng lọc nâng cao hỗ trợ 7 loại lọc kết hợp gồm:

 • Nhóm khách hàng: do người dùng tạo.

 • Điểm thưởng: là điểm tích lũy của khách hàng, điểm này do người dùng quy định khi bán hàng với 1 tỷ lệ quy đổi từ giá trị bán ra điểm.

 • Nợ hiện tại: Có thể lọc khoảng nợ từ bao nhiêu đến bao nhiêu để lọc ra các khách hàng có cùng mức nợ tương tự.

 • Khu vực: với cửa hàng có khách hàng ở nhiều nơi trên toàn quốc, việc lọc này giúp thống kê được doanh thu, công nợ từng khu vực.

 • Loại khách: có 2 loại là cá nhân hoặc công ty.

 • Giới tính: có 2 giới tính nam hoặc nữ

 • Trạng thái: hoạt động hoặc ngưng hoạt động.

 
4.Xem thông tin chi tiết khách hàng:

Sau khi tìm được khách hàng cần xem, bấm chọn khách hàng để xổ xuống thông tin chi tiết, trong này sẽ gồm 3 phần, thông tin về khách hàng, thông tin lịch sử mua/trả hàng, thông tin về công nợ của khách hàng.

 • Thông tin khách hàng: ở tab này, nút Ngưng hoạt động khi chọn thì khách hàng sẽ chuyển sang trạng thái bị ngưng hoạt động và sẽ không tiếp tục bán hàng được cho khách này.

  qlkh 1

 • Lịch sử mua/trả hàng: ở tab này thì sẽ chỉ hiển thị thông tin về lịch sử giao dịch mua hàng và trả hàng của khách.

 
 • Thông tin công nợ: ở tab này thì có chi tiết các giao dịch nào đang có công nợ, và để thanh toán công nợ của khách thì thực hiện bấm nút Thanh toán, nhập số tiền thanh toán và lưu lại để tất toán công nợ cho khách.

 
 • Thông tin lịch sử tích điểm: Ở tab này thì sẽ hiển thị thông tin chi chi tiết của từng hóa đơn phù hợp với chương trình tích điểm đã thiết lặp

  qlkh 2