Quản lý nhà cung cấp

Để vào trang quản lý hóa nhà cung cấp, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết lập và chọn Đối tác, chọn tab NHÀ CUNG CẤP.

1.Tạo nhà cung cấp mới:

Để tạo nhà cung cấp mới, bấm chọn dấu cộng “+” ở mục Thêm mới, cửa sổ điền thông tin nhà cung cấp mở ra, thực hiện điền các thông tin và bấm lưu để tạo NCC mới.

 
2.Tìm nhà cung cấp:
 • Để tìm kiếm nhanh 1 NCC nào đó, có thể gõ mã NCC, hoặc tên NCC hoặc địa chỉ email của NCC hoặc số điện thoại NCC.

 • Và có thể kết hợp lọc cơ bản theo thời gian để thu hẹp số lượng NCC cần tìm lại.3.Lọc tìm hóa đơn nâng cao:

  qlncc 01

Tính năng lọc nâng cao hỗ trợ 4 loại lọc kết hợp gồm:

 • Nhóm NCC: do người dùng tạo.

 • Nợ hiện tại: Có thể lọc khoảng nợ từ bao nhiêu đến bao nhiêu để lọc ra các NCC có cùng mức nợ tương tự.

 • Khu vực: với cửa hàng có NCC ở nhiều nơi trên toàn quốc, việc lọc này giúp thống kê được chi phí nhập hàng, công nợ của NCC ở từng khu vực.

 • Trạng thái: hoạt động hoặc ngưng hoạt động.

 
4.Xem thông tin chi tiết NCC:

Sau khi tìm được NCC cần xem, bấm chọn NCC để xổ xuống thông tin chi tiết, trong này sẽ gồm 3 phần, thông tin về NCC, thông tin lịch sử nhập/trả hàng, thông tin về công nợ của NCC.

 • Thông tin NCC: ở tab này, nút Ngưng hoạt động khi chọn thì khách hàng sẽ chuyển sang trạng thái bị ngưng hoạt động và sẽ không tiếp tục nhập hàng từ NCC này.

 
 • Lịch sử nhập/trả hàng: ở tab này thì sẽ chỉ hiển thị thông tin về lịch sử giao dịch nhập hàng và trả hàng nhập của NCC.

 
 • Thông tin công nợ: ở tab này thì có chi tiết các giao dịch nào đang có công nợ, và để thanh toán công nợ cho NCC thì thực hiện bấm nút Thanh toán, nhập số tiền thanh toán và lưu lại để tất toán công nợ cho NCC.