Quản lý khuyến mãi

Trước khi tạo chương trình khuyến mãi thì phải mở chế độ khuyến mãi bên phần Thiết lập bán hàng

qlkm 1

Sau đó tạo chương trình khuyến mãi theo những bước sau:

Bước 1: Để vào Khuyến mãi, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết Lập (có hình bánh răng) và chọn KHUYẾN MÃI

Bước 2: Để tạo chương trình khuyến mãi bấm chọn “+” ở mục THÊM MỚI, cửa sổ điền thông tin mở ra.

Bước 3: Nhập các thông tin chương trình khuyến mãi, các thông tin nhập gồm:

  • Mã chương trình: có thể nhập vào theo ý muốn hoặc bỏ trống để phần mềm tự tạo mã.

  • Tên chương trình: nhập thông tin chương trình mà mình muốn tạo

  • Thời gian: nhập rõ thời gian từ ngày bao nhiêu đến hạn chót của chương trình khuyến mãi

  • Trạng thái: có 2 trạng thái gồm Kích hoạt và chưa áp dụng

  • Hình thức khuyến mãi:

Bước 4: Tạo chương trình khuyến mãi

Ví dụ tạo 1 chương trình khuyến mãi: Mua hóa đơn trên 50.000 sẽ giảm giá được 5%

‌Nhập tên chương trình -> Chọn thời gian kích hoạt từ ngày bao nhiêu đến hạn chót của chương trình -> Phần trạng thái nếu muốn sản phẩm khuyến mãi được bán ra thì chọn kích hoạt

  • Về hình thức khuyến mãi: Giảm giá hóa đơn

  • Khuyến mãi theo: Hóa đơn

  • Hình thức: Chọn Giảm giá hóa đơn

  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin chương trình khuyến mãi ta bấm vô nút Lưu

  • Bấm nút Bỏ qua thì chương trình sẽ không hoạt động