Giao dịch bán hàng

Đối với phần mềm quản lý bán lẻ màn hình bán hàng sẽ là nơi mà người bán hàng sử dụng đến 90% thao tác và thời gian tại đây. Hiểu được mức độ quan trọng mật thiết với người bán như vậy, Nam Trường Thịnh luôn đặt lên hàng đầu yếu tố thuận tiện, nhanh chóng. Ở màn hình này, giúp cho người bán không tốn quá nhiều thao tác, không tốn nhiều thời gian và hiệu quả cao.

Giới thiệu tổng thể giao diện bán hàng:

tongthe 1

Khu vực số 1: Tập hợp các icon quản lý từng chức năng gồm trang bán hàng, quản lý người dùng, báo cáo, cài đặt máy in, thiết lập và hướng dẫn,

Khu vực số 2: Tìm kiếm sản phẩm, thêm hóa đơn, thông tin người đang sử dụng và vai trò, tính năng phóng to toàn màn hình.

Khu vực số 3: Thanh công cụ của sản phẩm

Khu vực số 4: Thông tin sản phẩm trong hóa đơn, số lượng, đơn giá, thành tiền.

Khu vực số 5: Thông tin để lên hóa đơn gồm khách hàng, kênh bán, bảng giá, tổng tiền hàng, giảm giá theo hóa đơn, tiền khách đưa.