Giao dịch trả hàng nhập

1.Cách thiết lập in trả hàng nhập

Để thực hiện giao dịch trả hàng nhập, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Trả hàng nhập để vào giao diện trả hàng nhập cho bên nhà cung cấp.

Có 3 cách để tìm hóa đơn đã nhập gồm:

  • Gõ mã hóa đơn nhập hàng tại ô tìm kiếm mã nhập hàng.

  • Gõ tên sản phẩm, mã sản phẩm để lọc ra hóa đơn của cùng 1 sản phẩm tại ô tìm kiếm theo mã, tên hàng.

  • Lọc hóa đơn theo thời gian đã nhập để khoanh vùng hóa đơn tìm kiếm.

  • Sau khi tìm được hóa đơn, bấm CHỌN để thực hiện mở giao diện trang Trả hàng nhập

     

 
 2.Cách in giao dịch trả hàng nhập