Giao dịch kiểm kho

1.Thiết lập giao dịch kiểm kho

Để thực hiện giao dịch Kiểm kho, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Kiểm kho để vào giao diện kiểm kho.

Có 2 cách để đưa hàng vào danh sách Kiểm kho gồm:

  • Quét mã vạch sản phẩm tại ô tìm kiếm.
  • Gõ tên để tìm kiếm sản phẩm tại ô tìm kiếm.

Chú ý:

  • Khi Kiểm kho có nghĩa là Chủ cửa hàng sẽ thực hiện kiểm kê 1 hoặc nhiều mặt hàng trong kho để xem giữa thực tế và phần mềm có sự chênh lệch nào không. Nếu có chênh lệch, khi bấm nút Hoàn thành thì số lượng tồn kho sẽ được thay đổi (cân bằng kho) theo thực tế đã kiểm đếm.
  • Khi này tồn kho thay đổi, giá trị tồn kho thay đổi, nhưng lợi nhuận, doanh thu không thay đổi.
  1. Cách in giao dịch kiểm kho

Cũng làm tương tự như giao dịch nhập hàng-trả hàng nhập