Giao dịch thu tiền

Để thực hiện giao dịch Thu tiền, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Thu tiền để vào giao diện thu tiền.

thutien 01

Tại màn hình phiếu thu tiền, nhập các ô thông tin tương ứng:

  • Mã phiếu: có thể nhập vào theo ý muốn hoặc bỏ trống để phần mềm tự tạo mã.
  • Đối tượng nộp: Lựa chọn 1 trong 4 nhóm đối tượng gồm nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng hoặc 1 nhóm đối tượng nào đó khác.
  • Tên người nộp: Tương ứng với đối tượng ở mục trên, khi chọn đối tượng nào thì ở mục này sẽ có danh sách các đối tượng đó đã lưu trong phần mềm. Nếu chưa có thì có thể tạo mới bằng cách bấm vào dấu cộng “+” để thêm. Ví dụ mục đối tượng nộp chọn là Nhân viên, thì ở mục Tên người nộp sẽ có danh sách các nhân viên đã được tạo trong phần mềm.
  • Loại thu: Bấm vào ô để chọn loại nghiệp vụ thu vào, nếu chưa có thì có thể bấm vào dấu cộng “+” để thêm 1 loại thu mới.
  • Phương thức: Được lựa chọn 1 trong 3 phương thức để thanh toán gồm tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ.
  • Lý do: ghi chú về khoản tiền thu vào.