Thiết lập tính năng bán hàng

Bước 1: Chọn Thiết đặt cửa hàng

Bước 2: Chọn Tab Thiết lập thao tác

Bước 3: Bấm nút để tắt mở từng tính năng (màu xanh là mở, màu trắng là tắt).

(Phần mềm tự động cập nhật thay đổi, không cần bấm lưu).

banhang 1

Giao diện Thiết lập thao tác bán hàng

banhang 2

Thiết lập bán hàng:

▪ Cho phép sử dụng cân điện tử: Tại mục này, muốn sử dụng cân điện tử thì trước hết phải tạo sản phẩm trên phần mềm có mã vạch trùng với mã vạch sản phẩm trên cân điện tử.

▪ Khuyến mãi: Sẽ cho phép người dùng tạo chương trình khuyễn mãi trên phần mềm

▪ Cân bằng giá: Phần mềm sẽ tự động cân bằng giá đối với mỗi lần nhập hàng

Ví dụ: ⁎ Lô sản phẩm 1 nhập 100 sản phẩm với giá là 10.000 đồng, sau đó bán ra 70 sản phẩm tồn kho còn lại 30 sản phẩm

⁎ Lô sản phẩm 2 nhập 50 sản phẩm với giá là 12.000 đồng

‌Theo công thức bình quân giá thì giá sản phẩm sẽ được cân bằng như sau:

Giá = (30*10.000)+(50*12.000)/(30+50)=11.250

Tích điểm: Mục này cho phép người dùng có thể tạo chương trình tích điểm cho khách hàng

▪ Gộp tất cả hàng hóa cùng loại: Tính năng này cho phép người dùng có thể thu gọn lại thực đơn hiển thị trên phần mềm

Ví dụ: Váy sẽ được phân ra nhiều size khác nhau như: M, L. Một khi người dùng bật tính năng này lên thì tại thực đơn sẽ chỉ hiển thì sản phẩm Váy, chứ không hiển thị hết tất cả các size

▪ Cho phép bán âm: Nếu người dùng bật tính năng này lên, thì vẫn bán được hàng do dù tồn kho trên phần mềm hiện lên không hoặc bị âm

▪ Sử dụng tính theo giờ: Tính năng này sẽ áp dụng cho quán Karaoke, bida... Tùy vào nhu cầu sử dụng của người dùng thì sẽ cài block khác nhau

Muốn dùng tính năng này, trước hết phải tạo sản phẩm mới, sau đó chọn vào ô Bán theo giờbán trực tiếp