Cách bán hàng trên phần mềm bằng máy tính

1.Cách bán hàng

Bước 1: Rê chuột đến ô TÌM KIẾM hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím

Bước 2: Có 3 cách để nhập sản phẩm để bán ra

Cách 1: Nhập tên sản phẩm (ví dụ: Quần rin)

Cách 2: Tìm kiếm sản phẩm theo mã vạch trên sản phẩm (chỉ cần nhập từ 4 đến 5 chữ số cuối trên mã vạch)

Cách 3: Sử dụng máy quét mã vạch để quét mã có trên sản phẩm

Bước 3: Thay đổi số lượng phù hợp

Bước 4: Nhấn Thanh toán

mt 1

 

Đối với sản phẩm có nhiều đơn vị quy đổi khác nhau như Cái→Chục→Sấp thì khi bán chọn như vào mục khoanh như hình

 

mt 2

 

2.Cách chức năng khác của bán hàng
a.Thay đổi giá bán
Có thể thay đổi giá bán trực tiếp trên từng hóa đơn bán hàng bằng cách nhấn vào phím F4 trên bàn phím hoặc di chuyển chuột đến khu vực giá của sản phẩm cần thay đổi
 
mt 3
 
b. Cùng lúc có thể giảm giá theo từng sản phẩm và theo hóa đơn
Tùy thuộc vào mỗi khách hàng mà chọn cách giảm giá theo VNĐ hoặc theo PHẦN TRĂM
 
mt 4
 
c. Tổ hợp phím tắt
F1: Tạo hóa đơn mới
F2: Tìm hàng hóa
F3: Đổi đơn vị tính
F4: Thay đổi đơn giá
F6: Tìm kiếm khách hàng
F7: Thay đổi chế độ in
F8: Khách hàng thanh toán
F9: Thanh toán
F10: Thay đổi chế độ nhập số lượng