Cách bán hàng bằng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào App đã cài trên điện thoại

Bước 2:

Đối với bản Online thì chọn online, nhập tài khoản và ấn đăng nhập

Đối với bản Offline thì chọn offline, nhập tài khoản và ấn đăng nhập

Bước 3: Chọn sản phẩm cần bán bằng cách

Cách 1: Chọn theo nhóm

Cách 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp trên màn hình

⁎ Sau đó nhập tên sản phẩn cần bán

⁎ Hoặc chọn vào biểu tượng bên góc phải của màn hình để quét những sản phẩm có mã vạch

 

Cách 3: Chọn lướt điện thoại đến sản phẩm cần bán

 

Bước 4: Chọn xuất bán

 Có thể tăng số lượng trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào sản phẩm cần tăng số lượng

 Hoặc lướt sản phẩm cần thay đổi từ trái sang phải để thay đổi giá và thay đổi số lượng

Bước 5: Chọn thanh toán