Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng - quán ăn Nam Trường Thịnh

 

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng - quán ăn Nam Trường Thịnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng - quán ăn

Màn hình bán hàng

Thiết lập cơ bản

Quản lý hàng hóa 

Quản lý hàng hóa

Thiết lập bảng giá

Cách tạo phòng/bàn

Cách cài đặt app và kết nối điện thoại với máy tính

Cách bán hàng trên phần mềm

Cách đồng bộ, sao lưu và backup dữ liệu

Quản lý mẫu in

Quản lý người dùng

Thao tác lịch sử

Quản lý giao dịch

Quản lý đối tác

Quản lý sổ quỹ

Quản lý khuyến mãi

Cách xem báo cáo