Download tài liệu
Phần mềm Test Laptop( Công cụ test máy tính )
Xem cấu hình máy
Cpu-Z 28/12/2018 2,83 MB Download
Gpu-Z 28/12/2018 6,03 MB Download
Crack Windows 7
Crack Win 7 28/12/2018 8,83 MB Download
Kiểm tra tình trạng ổ cứng
Crystal Disk Info 28/12/2018 4 MB Download
Kiểm tra nhiệt độ
HW Monitor 1.38 28/12/2018 1,5 MB Download
Speed Fan 4.52 28/12/2018 3,09 MB Download
Kiểm tra Bàn phím (keyboard test)
Keyboard test 28/12/2018 0,51 MB Download
Kiểm tra thời lượng pin Laptop
Test pin 28/12/2018 0,51 MB Download
Stress Test Cpu và Ram
Prime95 32 bit 28/12/2018 5,53 MB Download
Prime95 64 bit 28/12/2018 6,42 MB Download
Test VGA
Furmark 22/03/2024 26,9 MB Download
Driver và crack phần mềm
Active Windows 10/ Tắt defender
Tắt defender windows 10 21/04/2021   Download
Active Windows 10 Script 24/02/2024   Download
Active KMSpico 21/04/2021   Download
Công cụ cài đặt
Foxit Reader 27/04/2021   Download
Tắt/mở update windows 10 24/02/2024   Download
Uniney 64bit 27/04/2021   Download
VLC 64bit 27/04/2021   Download
Winrar 64bit 27/04/2021   Download
Driver máy in
Driver Canon 2900 32-bit (win 10/8.1/8/7/xp 32-bit) 28/12/2018 9,4 MB Download
Driver Canon 2900 64-bit (win 10/8.1/8/7/xp 64-bit) 28/12/2018 11,2 MB Download
Driver X-printer 32-bit+64-bit (win 10/8.1/8/7/xp 32+64-bit) 28/12/2018 11,2 MB Download
Máy chấm công
máy chấm công + hướng dẫn
wise eye on 39 + hướng dẫn 06/06/2022   Download